Καλώς ήρθατε στο έργο

SIS-SME .

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά περιοδικά (EduZines) - διαδραστικό,
διαμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για smartphones - για την
καλλιέργεια δεξιοτήτων στρατηγικής καινοτομίας στις ΜΜΕ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο SIS-SME θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα στρατηγικής καινοτομίας για ιδιοκτήτες και διευθυντές επιχειρήσεων, προκειμένου να υποστηρίξει τη σταδιακή ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Θα επιδιώξει τους στόχους του, παρουσιάζοντας όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε μια σειρά από εκπαιδευτικά περιοδικά SIS-SME (EduZines), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την κινητή μάθηση σε smartphones. Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τη χαμηλή αποδοχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των ΜΜΕ. Το έργο θα επικεντρωθεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στρατηγικής καινοτομίας των ΜΜΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένες και εξοπλισμένες, για να αξιοποιήσουν το δυναμικό των αναδυόμενων ευκαιριών στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Το έργο θα παράσχει επίσης ουσιαστική ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι, σε πρώτη φάση, ενημερωμένοι για τη στρατηγική καινοτομία στον τομέα των ΜΜΕ και, το σημαντικότερο, να αναπτύξουν τις παιδαγωγικές και ψηφιακές τους δεξιότητες, ώστε να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ΕΕΚ στο σημερινό πλαίσιο της πανδημίας, όπου η παραδοσιακή παροχή με βάση τα ιδρύματα δεν είναι πλέον βιώσιμη.

Αποτελέσματα

Το έργο SIS-SME θα αναπτύξει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και ψηφιακά εργαλεία κατά τη διάρκεια του έργου.

IO1

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

Το SIS-SME θα παράσχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, που θα περιλαμβάνει 2 διακριτά μέρη ως εξής:

 

Μέρος Α - θα επικεντρωθεί στην κατανόηση της στρατηγικής καινοτομίας σε επιχειρηματικό πλαίσιο. Αυτό το στοιχείο της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης θα εισάγει διαφορετικές τυπολογίες καινοτομίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτές ΕΕΚ μπορούν να διευκολύνουν αυτή τη μετασχηματιστική διαδικασία μέσω των υπηρεσιών τους.

 

Μέρος Β - θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των ψηφιακών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών της ΕΕΚ, ώστε να μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες ΕΕΚ μέσω προσβάσιμων και διαδραστικών διαδικτυακών περιβαλλόντων, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους να εργάζονται σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα μάθησης.

IO2

Συλλογή διαδραστικών γραφημάτων και εκπαιδευτικών περιοδικών (EduZines)

Το έργο SIS-SME θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί μέσω της παροχής μιας συλλογής διαδραστικών γραφημάτων και εκπαιδευτικών περιοδικών (EduZines) που θα φέρουν τη μάθηση στην καρδιά του εργασιακού περιβάλλοντος. Σε διαβούλευση με τους εταίρους συμφωνήθηκε ότι τα διαδραστικά γραφήματα και τα εκπαιδευτικά περιοδικά (EduZines) για ιδιοκτήτες και διευθυντές επιχειρήσεων θα ασχοληθούν με τις ακόλουθες 7 στρατηγικές ενότητες καινοτομίας:

- Τυπολογίες καινοτομίας

- Επιχειρηματική κουλτούρα

- Μοχλοί καινοτομίας

- Δεοντολογία & Διακυβέρνηση

- Εταιρικές στρατηγικές καινοτομίας

- Εν δράση

- Λύσεις επιχειρηματικής στρατηγικής

Αυτές οι 7 ενότητες θα συνοδεύονται από μια ειδική ενότητα που θα εισάγει το μοντέλο μάθησης που περιέχεται στα προτεινόμενα εκπαιδευτικά περιοδικά  (EduZines).

IO3

MOOC και Κοινότητα Πρακτικής

Το προτεινόμενο MOOC θα παρέχει πρόσβαση στα εκπαιδευτικά περιοδικά (EduZines) που αναπτύχθηκαν. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω των κωδικών QR που περιέχονται στα διαδραστικά γραφήματα. Θα παρέχει επίσης πρόσβαση στο πλήρες πακέτο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης.

 

Η Κοινότητα Πρακτικής θα χρησιμεύσει ως εργαλείο επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους και τους χρήστες.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Το έργο SIS-SME παρουσιάζεται σε εσάς από μια ομάδα 8 ειδικών εταίρων από 8 ευρωπαϊκές χώρες, και συγκεκριμένα: Γαλλία, Ιρλανδία, Κύπρος, Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, Κροατία και Βουλγαρία. Οι εταίροι καλύπτουν από κοινού την τεχνογνωσία που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου.

INNOVADE LI

ΚΥΠΡΟΣ

Skills Elevation FHB

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Postal 3

ΙΣΠΑΝΙΑ

Νέα

Δείτε τα ενημερωτικά μας δελτία παρακάτω:

Ενημερωτικό δελτίο 1

Ενημερωτικό δελτίο 2

Ενημερωτικό δελτίο 3

Ενημερωτικό δελτίο 4

Ενημερωτικό δελτίο 5

Συμμετοχή

Για να συμμετάσχετε και να υποστηρίξετε το έργο μας, ακολουθήστε μας στο Facebook στη διεύθυνση:

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

elGreek