Добре дошли в проекта

SIS-SME .

Използвай EduZines – интерактивни, трансмедиални
обучителни материали за смартфони – за изграждане
на стратегически иновативни умения за МСП.

ЗА ПРОЕКТА

SIS-SME ще разработи обучителна програма за иновационни стратегии, предназначена за мениджъри и собственици на бизнес, с цел да подкрепи постепенното им възстановяване от въздействието на Covid-19. За да се постигнат целите на проекта, всички обучителни материали ще бъдат представени в серии от SIS-SME EduZines, които са специално създадени във формат за мобилно обучение през смартфони. По този начин проектът цели да се справи със недостатъчното прилагане на образованието и обучението в сектора на МСП. Поради тази причина, проектът ще се съсредоточи върху изграждането на стратегически иновационни умения за МСП, за да гарантира, че те са добре информирани и оборудвани за използването на потенциала на постоянно възникващите възможности в днешния дигитален свят. Освен това, проектът ще осигури обучение за преподавателите в ЦПО, за да гарантира, че те са добре запознати с иновационните стратегии в сектора на МСП и което е по-важно, да изградят педагогическите си и дигитални умения, които ще им помогнат да използват потенциала на онлайн обучението за предоставяне на висококачествени услуги в настоящите условия на Covid-19, когато традиционните методи на обучение няма как да бъдат прилагани.

Продукти

В рамките на проект SIS-SME ще се разработят иновативни образователни методи и дигитални инструменти.

ИП1

Програма за вътрешнофирмено обучение

SIS-SME ще предостави програма за обучение на работното място за преподавателите в ЦПО, състояща се от 2 отделни части:

Част А  - ще се фокусира върху изграждането на познания за иновационните стратегии в бизнес контекста. Този елемент от обучението ще представи различни видове иновации, за да гарантира, че преподавателите в ЦПО чрез своите услуги ще могат да подпомогнат процеса на трансформиране.

Част Б -  ще се фокусира върху изграждането на дигитални и педагогически умения на преподавателите в ЦПО. Целта на тази част от обучението е да гарантира предоставянето на качествени услуги за професионално обучение чрез достъпни и интерактивни онлайн средства, като в същото време ще помогнат на преподавателите да станат по-уверени в условията на дистанционна работа.

ИП2

Компендиум от интерактивни инфографики и SIS-SME EduZines

Проектът SIS-SME ще обърне внимание на идентифицираните проблеми чрез предоставянето на компендиум от интерактивни инфографики и SIS-SME EduZines, които ще включат обучението в реалната работна среда. Съвместно с партньорите се взе решение интерактивните инфографики и SIS-SME EduZines, насочени към бизнес собственици и мениджъри да се отнасят до следните 7 модула за иновационни стратегии:

  • Видове иновации
  • Бизнес култура
  • Двигатели на иновацията
  • Етика и управление
  • Корпоративни иновационни стратегии
  • В действие
  • Стратегически решения за бизнеса

 

Всеки от 7-те модула ще бъде придружен от допълнителен модул за въвеждане на модела на обучение, съдържащ се в предложените EduZines.

ИП3

SIS-SME масови отворени онлайн курсове и Общност на практиката.

Предложените SIS-SME масови отворени онлайн курсове ще дадат достъп до разработените EduZines. Достъпът ще бъде чрез QR кодове, съдържащи се в интерактивните инфографики. Също така ще има осигурен достъп до пълния пакет за обучение на работното място.

 

Общността на практиката ще служи като комуникационно средство за заинтересованите страни и потребители.

ПАРТНЬОРИТЕ

SIS-SME достига до вас с помощта на експертен екип от 8 партньора от 8 европейски държави, а именно: Франция, Ирландия, Кипър, Португалия, Германия, Испания, Хърватия и България. Заедно партньорите покриват знанията и опита, необходими за успешното изпълнение на целите на проекта.

Boreal Innovation

ФРАНЦИЯ

INNOVADE LI

КИПЪР

Skills Elevation FHB

ГЕРМАНИЯ

Postal 3

ИСПАНИЯ

Новини

Разгледайте нашите бюлетини по-долу:

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Newsletter 5

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ

За да се включите и подкрепите нашия проект, можете да ни откриете и да ни последвате във Facebook на адрес:

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

bg_BGBulgarian